juhtivteadur

kristi.viiding@gmail.com

52 75 561

ETIS

Kristi Viiding on aadlikirjanduse uurimisprojekti juht. Saanud hariduse eesti filoloogia ja latinistika alal, on ta alates 1998. aastast keskendunud Läänemeremaade uusladina kirjanduse kaardistamisele ja kontekstualiseerivale uurimisele. Aadliprojektis on tema kanda ladinakeelsete primaar- ja sekundaarallikate läbitöötamine nii käsiraamatu „Aadel ja kirjandus varauusaja Baltimaadel“ kui ka teiste projektis plaanitud väljaannete kommentaaride jaoks. Tema töö keskmes on eeskätt Poola aja kirjandus Liivi- ja Kuramaal, s.h. Riia sündiku David Hilcheni kirjavahetuse kommenteeritud väljaandmine. Teda huvitab aadlikirjanduse žanrikaanon, selle konservatiivsus ja teisenemise dünaamika seoses teenistus- ja haridusaadli massilise lisandumisega alates 16/17. sajandi vahetusest.