• Dr Alicja Bielak, Poola Teaduste Akadeemia
  • Dr Enn Küng, Tartu Ülikool
  • Dr Ulrike Plath, Tallinna Ülikool
  • Dr Kristiina Savin, Lundi Ülikool