vanemteadur

kaarel.vanamolder@tlu.ee
56 906 082

ETIS

Kaarel Vanamölder tegeleb projektis aadli ajalookirjutusega 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi alguses. Lähema vaatluse all on nn historiograafilise ahela moodustanud kolm kroonikat, mille esimese autoriteks Gustav von Lode (1633–1705) ja David Werner (u 1650–1704), teisel Eestimaa rüütelkonna ja ülemmaakohtu sekretär Adam Friedrich von Fischbach (u 1635–1683/93) ja kolmandal Eestimaa maanõunik Otto Fabian von Wrangell (1655–1726). Aadlikirjanduse ühe vormina pakuvad varauusaegsed kroonikad laia tõlgendusvälja, alates autorite endi poliitilistest eesmärkidest, enesekuvandist ja mõtteilmast ja lõpetades tekstides kasutavate allikate määramisega.