• Koostajad, toimetajad, tõlkijad, kommentaaride autorid
 • Kristi Viiding, Hesi Siimets-Gross, Thomas Hoffmann koostöös Martin Klökeriga
 • Väljaandja
 • Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
 • Kirjastus
 • Münster: LIT-Verlag
 • Ilmumisaasta
 • 2023
 • Lehekülgi
 • 332
 • Sari
 • Baltische literarische Kultur 4
 • Pealkiri eesti keeles
 • Kirjad, õigus ja kohus Poola Liivimaal David Hilcheni näitel

Liivimaa juristi ja humanisti David Hilcheni (1561–1610) mahukas ladinakeelne kirjavahetus aastaist 1577–1610 on seni harva kasutatud allikas varauusaegse Poola perioodi Liivimaa õigusajaloo uurimises. Käesolevas köites visandavad Eesti, Saksa ja Poola õigus- ja kirjandusajaloolased esmakordselt pildi selle erakirjavahetuse rollist ja sisust, aga ka kirjade suhtest kohtuprotsesside, -toimikute ja ajastu õigusallikatega. 16. ja 17. sajandi vahetus joonistub Liivimaal välja kui kohaliku õpetatud ilmaliku ekspertkultuuri kujunemisaeg ning üleminekuperiood keskaja suuliselt varauusaja kirjalikule õpetatud õigusele.

Väljaanne on neljas köide Martin Klökeri algatatud ja toimetatud raamatusarjas „Baltische literarische Kultur“ (Balti kirjakultuur). Raamatu ettevalmistust on toetanud Eesti Teadusagentuur (PUT1030, 2016–2019) ja NAWA ULAM (2021).

Kristi Viidingu artikli „David Hilchen und seine Expertenkorrespondenz“ PDF
Artikli kirje: Viiding, Kristi (2022). David Hilchen und sein Expertenkorrespondenz. Kristi Viiding, Hesi Siimets-Gross, Thomas Hoffmann. Briefe, Recht und Gericht im polnischen Livland – am Beispiel von David Hilchen/ Letters, Law and Court in Polish Livonia – the Case of David Hilchen. Münster: LIT Verlag, 18−73. (Baltische Literarische Kultur; 4)