doktorant

marin@utkk.ee

644 3147

ETIS

Marin Jänes on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadussekretär ja teadusnõukogu aseesimees ning Tallinna Ülikooli kultuuride uuringute doktorant. Marini huvivaldkonnaks aadlikirjanduse uurimisprojektis on Eesti- ja Liivimaa aadlike saksakeelsed tekstid, mitmekeelsuse ilmingud ja tagamaad baltisaksa pärus- ja uusaadlike kirjutiste eri žanrides, aga ka mitmekeelsuse suhet trükitud ja käsikirja jäänud allikate võrdluses. Marin on asendamatu teaduskonverentside, -seminaride ja populariseerimisürituste korraldaja, seisab hea projekti veebilehe loomise-täiendamise ja kommunikatsiooni eest ning aitab koordineerida projektiga seotud kirjastamist.