vanemteadur

aira.vosa@gmail.com
58 451 513

ETIS

Aira Võsa keskendub varauusaja aadlikirjanduse uurimisprojektis peamiselt teoloogilistele tekstidele, kirjutatud eri žanrites, alates akadeemilistest dissertatsioonidest ja disputatsioonidest, lõpetades vaimuliku luulega. Balti aadlike teoloogilisi tekste analüüsitakse nii mõtte- kui ka kirjandusloolisest aspektist. Tulenevalt tekstide orgaanilisest seosest nende autorite elulooga tegeleb Aira Võsa ka biograafilise uurimistööga. Projekti raames valmiva käsiraamatu „Aadel ja kirjandus varauusaja Baltimaadel“ tarvis on koostamisel silmapaistavate näidisautorite (Andreas Virginius, Gustav von Mengden) biograafiad. Saamaks täpsemat ettekujutust potentsiaalsest autorite hulgast, täiendab Aira Võsa Balti aadlike prosopograafilist nimekirja (nobliteeritud hiljemalt 1730. aastal).