10.–12. aprillil 2024 toimub Tallinna Ülikoolis esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents. Projekt osaleb konverentsil posterettekandega.

 

Posterettekanne 1

Varauusaegse Eesti- ja Liivimaa kirjutav aadel 1561–1730

Ettekandja(d): Marin Jänes, Martin Klöker, Kaarel Vanamölder, Kristi Viiding, Aira Võsa; Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

2023. aastal käivitus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses viieaastane teadusprojekt „Kokkupuuted, üleminek, muutus: nobilitas haereditaria ac litteraria varauusaegse kirjanduse väljakujunemisel Poola ja Rootsi Liivimaal“. Poster tutvustab Eesti- ja Liivimaa aadlikirjanduse mitmekeelset algust (1561–1730), esitades hüpoteesi, et kirjanduslikult tegev aadel ei kujunenud mitte kiire majandusliku, poliitilise ja õigusliku olukorra paranemisega 18. sajandi lõpul Vene impeeriumi ajal ja valgustusliikumise toel, vaid juba tänu varauusaja sotsiokultuurilistele ja hariduselu muutustele. Siinse aadli huvi kirjasõna vastu kujunes välja varem kui muude kunstialade, nt (mõisa)arhitektuuri ja kujutava kunsti vastu. Aadli literaarse tegevuse kujunemist vaatleme järgmiste etappidena:

  • Vene-Liivi sõja ajal ja järel eksiili läinud aadlike kirjanduslikud praktikad,
  • Poola-Leedu ja Rootsi võimu all olevate haritud ametnike ja literaatide laialdane aadeldamine,
  • uue teenistus- ja haridusaadli ning nende järeltulijate segunemine vana aadliga,
  • uue teenistus- ja haridusaadli kirjanduslike ja teaduslike ideaalide ja pädevuse tunnustamine ja omaksvõtmine vana aadli poolt.

Postril näitlikustame oma teese senise tekstikaeve käigus leitud tekstidega.

Posterettekanded on üleval Tallinna Ülikooli Astra maja (Narva mnt 29) 1. korrusel teadlaste foorumis, neid tutvustatakse 11. aprillil kell 13.00-14.00. Kogu info konverentsi kohta on leitav SIIT.