Kristi Viiding osaleb 2023–2030 väliseksperdina Bonni, Heidelbergi ja Trieri Ülikooli teadusprojektis „Paul Flemingi ladina- ja saksakeelsete teoste tervikväljaanne ladinakeelsete tekstide tõlkega“.

Saksa Teadusnõukogu rahastatav uurimisrühm (projekt DFG 468346613, 2022–2030) kutsus Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse juhtivteaduri Kristi Viidingu nõustajaks varauusaja Baltikumi kirjakultuuriga seotud küsimustes. Projekti eesmärk on tuntud varabarokse Saksa luuletaja ning uusstoitsisti Paul Flemingi (1609–1640) ladina- ja saksakeelsete teoste hübriidväljaanne, mis sisaldab lisaks originaaltekstidele ka poeedi ladinakeelsete luuletuste tõlkeid, põhjalikku kommentaari ja registreid. Väljaanne koosneb raamatu- ja digitaalkujul editsioonist Single-Source-Publishing põhimõttel ja asendab siiani kasutusel oleva 1865. aasta paberväljaande.

Fleming oli 17. sajandi Euroopa keskseid lüürilisi autoreid, kes ühendas antiikse ja õpetatud ladinakeelse luuletraditsiooni Martin Opitzi vaimus saksakeelse luulekultuuriga. Tema lüürikas peegeldub 1620–1630ndate aastate kirjanduslik, teaduslik ja konfessionaalne poleemika. Arvestades Flemingi õppe- ja tegevuspaikade ning tegevusalade mitmekesisust meditsiinist ja geograafiast luulekunstini, mh tema reise läbi Eesti- ja Liivimaa, pikemat viibimist Tallinnas ning mõju kohalikele literaatidele, aitab koostatav väljaanne laiemalt teadvustada ja kättesaadavaks teha ka Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Eesti teadlaste uuemaid uurimistulemusi Balti varauusaja kirjakultuuri kohta.

Lisainfo projekti kohta